Dokter in de 15e eeuw

In de 15e eeuw kwam meer kennis beschikbaar over de anatomie van het menselijk lichaam. En dankzij de drukpers kon die kennis beter verspreid worden. Wel ontstonden behandelingen op basis van astrologie en alchemie, waardoor lang niet alle behandelingen effectief waren of zelfs gevaarlijk waren. Verder kwamen de soort behandelingen en bijbehorende tarieven ongeveer overeen met de 14e eeuw, zoals het voorbeeld van een vooraanstaande dokter bij de 14e eeuw met een inkomen van 120 grooten per week. In de 15e eeuw zal dat een inkomen zijn geweest van 240 grooten per week ofwel 6 gulden. De wekelijkse uitgaven stegen tot 150 grooten per week, dus hielden een vooraanstaand arts nog genoeg over voor een welvarend bestaan.

Dokter in de vijftiende eeuw, David van der Kellen. De dokter bekijkt de urine van de patiënt. De patiënt zit op een kruk en praat met een geestelijke (online collectie Rijksmuseum)