Eeuwenlang hebben we met zilveren munten betaald. Wat je ervoor kon kopen werd vooral bepaald door de waarde van het zilver dat erin zat. Maar wat kon je dan kopen voor een zilveren stuiver in 1850? Wat betaalde je voor een nacht in een herberg in 1580? Wat verdiende een timmerman in 1350? En hoe zag een huishoudboekje van een arts eruit in 1600? 

In de huidige Nederlanden circuleerden al in de Romeinse tijd munten, maar pas tegen het einde van de 13e eeuw nam de handel echt toe en gingen munten onderdeel uitmaken van het dagelijks leven, met name zilveren munten. Geld kennen we vandaag de dag nog steeds, maar zilveren munten niet meer. De laatste zilveren betaalmunten gingen in 1973 uit de circulatie. Daarom richt dit verhaal zich op het gebruik van zilveren munten vanaf de 14e eeuw tot en met de 20e eeuw. Een periode van zo’n 700 jaar. Vanaf de aanschaf van een koperen kan tot de aanschaf van een transistorradio met radio Veronica erop.  

Dit is geen site over munttypes, variaties, jaartallen of munthuizen. Deze site gaat er juist over wat men kon doen met deze munten; hoe ze van hand tot hand gingen, hoe je ze kon verdienen en wat je ermee kon kopen. Zodat zo’n munt weer een beetje tot leven komt. Zoals hoe iemand zich kon inkopen in een gasthuis in 1350, wat een leidekker verdiende aan het onderhoud van het kasteel in Middelburg in 1442 of wat je betaalde voor een gans of schaap in 1535.  Lees hoe een predikant in 1658 moest rondkomen van 12 gulden per week en wat je betaalde voor een kaartje met de trekschuit van Gouda naar  Amsterdam in 1775.  En hoe duur was een dagje weg naar  Valkenburg in 1950? Ga mee op een reis door de tijd en als u nog oude munten heeft liggen, kunt u hier lezen wat daarmee indertijd zoal gedaan werd.  

Lees meer over inkomsten en uitgaven in de:

Voor een goed begrip leest u eerst de pagina Info. Daarin staan de gebruikte bronnen en hoe feiten en interpretaties gebruikt zijn bij de totstandkoming van deze site.

Meer informatie, voorbeelden en overzichten staan in het boek "Zeven Eeuwen Zilvergeld In De Nederlanden"  

Deze website wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe inzichten. Mocht u informatie hebben of bronnen kennen die een interessante aanvulling zijn of onderbouwing geven op deze website, dan wordt dat zeer op prijs gesteld en kunt u een bericht sturen naar info@zeveneeuwenzilvergeld.nl.

Zoekt u mogelijkheden omtrent de aan- of verkoop van munten, dan vindt u deze op de pagina munten kopen en verkopen.

Veel leesplezier met deze monetaire reis door de tijd.


Mijn naam is Arjan Evers en ik ben verzamelaar van zilveren munten uit de Nederlanden vanaf de eerste groot (eind 13e eeuw) tot de laatste zilveren guldens en rijksdaalders (eind 20e eeuw). Ik ben minder geïnteresseerd in alle variaties en bijzondere afslagen. Ook niet in proefslagen die toch nooit in omloop geweest zijn. Ik wil juist graag weten welke munten wel veelvuldig hier in omloop waren en wat daarmee gedaan werd. Hoe gingen ze van hand tot hand. Ik merk dat deze informatie schaars is en fragmentarisch kon ik her en der wat vinden. Vandaar deze site. Ik deel graag deze informatie met iedereen die daar interesse in heeft. Bovendien hoop ik hiermee aanvullingen van anderen te krijgen om deze site verder te vervolmaken. Alvast dank!

Groet,

Arjan Evers

info@zeveneeuwenzilvergeld.nl